без прекъсване

без прекъсване
словосъч. - непрекъснат, неспирен, постоянен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • изведнъж — нар. внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано нар. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно нар. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах, от първи път …   Български синонимен речник

  • на един дъх — словосъч. изведнъж, наведнъж, без прекъсване, с един замах …   Български синонимен речник

  • непрекъснат — прил. непрестанен, продължителен, постоянен, дълъг, дълговременен, траен, нескончаем, безспирен, неспирен, непресекващ, денонощен, непресеклив, вечен, безкраен, безконечен, перманентен, неизменен, последователен прил. често повтарящ се прил.… …   Български синонимен речник

  • непрекъснато — нар. непрестанно, без прекъсване, дълго, неспирно, постоянно, винаги, безспирно, вечно, нескончаемо, безкрайно, безконечно, всеки ден, ден и нощ, от сутрин до вечер, денонощно, продължително, час по час, дълговременно, трайно нар. наред, един… …   Български синонимен речник

  • непрестанно — нар. непрекъснато, без прекъсване, дълго, неспирно, постоянно, винаги, безспирно, вечно, нескончаемо, безкрайно, безконечно, всеки ден, ден и нощ, от сутрин до вечер, денонощно, продължително, час по час, дълговременно, трайно …   Български синонимен речник

  • неспирен — прил. безспирен, непрекъснат, продължителен, нескончаем, безконечен, постоянен, траен, вечен прил. неуморим, неизтощим прил. без прекъсване …   Български синонимен речник

  • от един път — словосъч. изведнъж, внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано словосъч. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно словосъч. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах …   Български синонимен речник

  • постоянен — прил. непрекъснат, непрестанен, продължителен, дълговременен, дълготраен, траен, всякогашен, неспирен, вечен прил. неподвижен, непроменяем, непроменлив, константен, неизменен, неизменяем, еднакъв, определен, установен, твърд, заседнал,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”